Regalaràs qualque llibre per Sant Jordi?


 
Si respons afirmatiu. Quin regalaràs o t’agradaria que et regalassin?

Les respostes seran publicades al proper número de Punt Informatiu Pollença
Thanks for completing this typeform
Now create your own — it's free, easy, & beautiful
Create a <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform