ENQUESTA: Gall sí, gall no

583 respostes

S’ha de seguir posant un gall viu a la ramera del Pi de Sant Antoni?

571 de 583 persones han respost

1
No
65%/ 373 res
2
32%/ 186 res
3
Other
2%/ 12 res